مشخصات کتاب

products
قیمت:
۸۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۸۱۷۰۰۰ ريال

کانی ها و سنگ های صنعتی (دوره سه جلدی)

پدیدآوران:

شابک:
تعداد صفحات :۱۰۰۰

سال چاپ:۱۳۹۳


کتابهای مرتبط