مشخصات کتاب

products
قیمت:
۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۴۰۵۰۰۰ ريال

خواص سیال ها و سنگ های مخزن (طارق احمد)- جلد سوم


شابک:
تعداد صفحات :۵۰۵

سال چاپ:۱۳۹۵


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كتاب مهندسي مخازن هيدروكربوري پروفسور طارق احمد شامل سه تا چهار درس پايه در علوم مهندسي مخازن نفتي و گازي است. به منظور بهينه سازي مطالب اين كتاب در تدريس دروس مهندسي مخازن، مطالب آن در سه جلد تدوين يافته است كه به ترتيب برحسب اصول موضوعه ي آنها در مهندسي مخازن توسط انتشارات ستايش ترجمه و چاپ گرديده است. جلد اول شامل شش فصل ابتداي اين اثر مي باشد كه با عنوان اصول مهندسي مخازن هيدروكربوري ترجمه و تدوين يافته است. جلد دوم شامل فصل هاي هفتم تا دوازدهم است كه با عنوان اصول مهندسي بهره برداري تدوين شده است. جلد سوم از فصل سيزدهم تا هفدهم ترجمه شده است كه با عنوان خواص سيال ها و سنگ هاي مخازن تنظيم گرديده است.

کتابهای مرتبط