مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۶۲۰۰۰ ريال

طراحی شکاف هیدرولیکی


شابک:
تعداد صفحات :۱۹۸

سال چاپ:۱۳۹۵


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در فصل اول اين كتاب مقدمه‌اي از فرآيندهاي تحريك چاه به منظور آشنايي با مفاهيم اوليه‌ي مخزن و چگونگي انجام عمليات لايه شكافي بيان گرديده است.
فصل دوم در ابتدا مفاهيم مكانيك سنگ كه شامل رفتار سنگ و انواع شكست با توجه با رژيم‌هاي تنش مي‌باشد و در ادامه مكانيك شكست كه بيان‌كننده‌ي چگونگي گسترش شكاف است را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
فصل سوم به بررسي مكانيك سنگ و سيال در كنار يكديگر در حين فرآيند و شرح چگونگي عوامل تأثيرگذار برابعاد شكاف مي‌پردازد.
فصل چهارم مدل‌هاي ارائه شده براي پيش‌بيني گسترش شكاف و شرايط استفاده از هر يك از اين مدل‌ها در طراحي فرآيند را شرح مي‌دهد.
فصل پنجم انواع سيالات استفاده شده در فرآيند لايه شكافي كه شامل تركيبات مختلفي از افزونه‌هاي سيال و همچنين انواع پروپانت با توجه به شرايط مطالعاتي و عملياتي مي‌باشد را معرفي مي‌كند. در ادامه فصل ششم به عملكرد سيالات در حين عمليات مي‌پردازد كه در بر گيرنده‌ي مسائل مهمي همچون رئولوژي سيال، سازگاري سيالات و... مي‌باشد. در نظر گرفتن اين بخش اهميت بسياري در موفقيت عمليات لايه شكافي را دارد.
در فصل هفتم مراحل طراحي شكاف هيدروليكي بيان شده‌اند كه به‌طور كلي بر مبناي انتخاب سيال مناسب بر اساس جنس سنگ و سيالات، انتخاب چاه مناسب بر اساس شرايط مخزن، انتخاب مدل مناسب براساس شرايط گسترش شكاف و ... مي‌باشد.
در انتها، در فصل هشتم گذر كوتاهي بر نكاتي كه مي‌بايست در انجام عمليات لايه شكافي در نظر گرفت بيان شده است.

کتابهای مرتبط