مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۵۰۰۰ ريال

اصول طراحی مخازن همزن دار


شابک:
تعداد صفحات :۱۰۰

سال چاپ:۱۳۹۵


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
امروزه مخازن همزن‌دار از پركاربردترين تجهيزات در فرآيندهاي شيميايي به‌شمار مي‌آيند. با توجه به تنوع فرآيندهاي اختلاط كه در اين مخازن انجام مي‌گيرد، طراحي آن‌ها در عمليات‌هاي مختلف مايع- مايع، گاز- مايع، مايع- جامد براي انجام بهتر عمليات اختلاط، اهميت بسزايي دارد. در اين كتاب از بيان مطالب صرفاً تئوري، صرفنظر شده و سعي شده مطالب و مراحل طراحي با بياني ساده، مختصر و به صورت فلوچارت در قالب مثال‌هايي كاربردي ارائه گردد.
اين اثر شامل شش فصل است. در فصل اول اجزاي مختلف مخازن همزن‌دار معرفي مي‌شود. در فصول دوم تا چهارم به ترتيب اصول طراحي مخازن همزن‌دار مايع- مايع، گاز- مايع و مايع- جامد همراه با مثال‌هايي از طراحي اين‌ نوع مخازن بيان شده است. در فصل پنجم انتقال حرارت در اين نوع مخازن مورد بحث قرار گرفته است و در فصل آخر كتاب بحث افزايش مقياس مخازن همزن‌دار بيان شده است.

کتابهای مرتبط