مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۶۲۰۰۰ ريال

ترشوندگی سنگ مخزن (دونالدسون)


شابک:
تعداد صفحات :۲۰۰

سال چاپ:۱۳۹۵

موضوعات:
ترشوندگي

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در فصل اول اين كتاب موضوعاتي پيرامون ترشوندگي، توسط زاويه تماس و نيروي كشش سطحي و روش‌هاي اندازه‌گيري آزمايشگاهي مطرح مي‌گردد.
فصل 2 نگاهي بر پايه‌هاي علمي ترشوندگي دارد، مجموعه‌اي از يافته‌ها در پديده‌هاي فيزيكي و شيميايي كه بر پايه‌ي ترشوندگي قرار دارند.
در فصل 3 كتاب، از مباحث خسته‌كننده‌ي علمي به موضوعات جذاب مهندسي، به توليد نفت متمركز مي‌شود. اين فصل طيف وسيعي از موضوعات مهندسي نفت را دربرمي‌گيرد، از جمله چگونگي ارتباط
ترشوندگي با زمين‌شناسي مخازن، و ....
فصل 4 به پيچيدگي‌هاي فيزيكي و شيميايي، اندازه‌ي حفره‌ها و تفاوت‌هاي ترشوندگي در دو دسته‌ي عمومي سنگ‌ها، ماسه‌سنگ و كربناته مي‌پردازد. مولفان همچنين به بررسي تأثير رسوب آسفالتن روي سنگ بر ترشوندگي پرداخته‌اند.
در فصل 5 چند مثال از ميادين نفتي متفاوت سراسر جهان آورده شده، تجربه‌هاي مولفان در پروژه‌هايي كه به عنوان مشاور حضور داشته‌اند مطرح گرديده است. اين مطالعات نظريه‌هاي دقيقي از ترشوندگي را ارائه داده و اهميت ترشوندگي براي رسيدن به مقدار بازيافت نهايي بالاتر را نشان مي‌دهد.

کتابهای مرتبط