مشخصات کتاب

products
قیمت:
۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۲۳۷۵۰۰ ريال

اقتصاد نظری و کاربردی نفت

پدیدآوران:

شابک:
تعداد صفحات :۵۷۴

سال چاپ:۱۳۷۸


کتابهای مرتبط