مشخصات کتاب

products
قیمت:
۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۴۰۵۰۰۰ ريال

ازدیاد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ویلهایت)


شابک:
تعداد صفحات :۵۲۸

سال چاپ:۱۳۹۷


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كتاب ازدياد برداشت نفت “Enhanced Oil Recovery” شامل هشت فصل مي‌باشد. كه در جلد اول، فصول اول تا پنجم ترجمه شده است. فصل اول مقدمه‌اي بر انواع فرآيندهاي ازدياد برداشت نفت و توضيح كلي در خصوص اين روش‌ها ارائه مي‌كند. فصل دوم محاسبات جابه‌جايي ميكروسكوپيك و فصل سوم مربوط به سيستم‌هاي جابه‌جايي خطي مي‌باشد. در فصل چهارم، محاسبات جابه‌جايي ماكروسكوپيك ارائه مي‌شود. فصل‌هاي پنجم و ششم به ترتيب فرآيندهاي كنترل پويايي و فرآيندهاي جابه‌جايي امتزاجي شرح داده شده‌اند. فصل هفتم شامل سيل‌زني شيميايي است. فصل آخر نيز فرآيند‌هاي بازيافت گرمايي توصيف مي‌كند.

کتابهای مرتبط

  • انتشارات ستايش

۳۳۰۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰ ریال

روش‌های ازدیاد برداشت نفت‌سنگین و ماسه‌های قیری