مشخصات کتاب

products
قیمت:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۵۴۰۰۰۰ ريال

ازدیاد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ویلهایت)

دسته بندی:

شابک:
تعداد صفحات :۷۲۰

سال چاپ:۱۳۹۷

موضوعات:

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كتاب ازدياد برداشت نفت “Enhanced Oil Recovery” شامل هشت فصل مي‌باشد. كه در جلد دوم، فصول پنجم تا هشتم ترجمه شده است. فصل اول مقدمه‌اي بر انواع فرآيندهاي ازدياد برداشت نفت و توضيح كلي در خصوص اين روش‌ها ارائه مي‌كند. فصل دوم محاسبات جابه‌جايي ميكروسكوپيك و فصل سوم مربوط به سيستم‌هاي جابه‌جايي خطي مي‌باشد. در فصل چهارم، محاسبات جابه‌جايي ماكروسكوپيك ارائه مي‌شود. فصل‌هاي پنجم و ششم به ترتيب فرآيندهاي كنترل پويايي و فرآيندهاي جابه‌جايي امتزاجي شرح داده شده‌اند. فصل هفتم شامل سيل‌زني شيميايي است. فصل آخر نيز فرآيند‌هاي بازيافت گرمايي توصيف مي‌كند.

کتابهای مرتبط