مشخصات کتاب

products
قیمت:
۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۳۱۵۰۰۰ ريال

مهندسی عایق و فشار قوی

ناشر:
حایر
دسته بندی:
كامپيوتر

شابک:
تعداد صفحات :۲۵۵

سال چاپ:۱۳۹۷


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
مترجمان با ترجمه كتابي تحت عنوان مهندسي فشار قوي
(High Voltage Engineering) تأليف پروفسور "وادهوا" (C.L. WADHWA) به بررسي حوزه مطالعاتي پراهميت شبكه قدرت پرداخته‌اند. همچنين در جهت تكميل مطالعه اين حوزه، در فصل نهم كتاب به بررسي مدل¬سازي الكتريكي و رياضي شكست الكتريكي در مقره¬¬ها تحت شرايط آلودگي پرداخته‌ شده است. در اين فصل تأليفي، پارامتر¬هاي مدار معادل الكتريكي استخراج و مدل رياضي پارامتر¬هاي بحراني مقره آلوده تعيين گرديده است. در ادامه با استفاده از مدل¬هاي رياضي ارائه شده پيشين و نتايج تجربي، پاسخ مدل ارائه شده با نتايج قبل مقايسه شده است.

کتابهای مرتبط

  • انتشارات ستايش

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال

مهندسی عایق و فشار قوی