مشخصات کتاب

products
قیمت:
۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۳۲۴۰۰۰ ريال

خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربوری - ترجمه دندکار- (جلد اول)


شابک:
تعداد صفحات :۳۸۱

سال چاپ:۱۳۹۷


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
با گسترش شاخه‌هاي مختلف علمي در عصر جديد، نياز به ترجمه‌ي تخصصي متون و آثار هر شاخه از زبان مبدأ، امري ضروري است. رشته‌ي مهندسي نفت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و فراگيري اصول و مباني اوليه‌ي آن نيازمند دسترسي به آثار و منابع منتشرشده در اين حوزه است.
كتاب خواص سنگ و سيالات مخزن نفتي تأليف دندكار از منابع ارزشمند مهندسي نفت است كه به‌طور كاملاً مجزا به دو مبحث خواص سنگ‌هاي مخزن و خواص سيالات مخزن مي‌پردازد. اين كتاب سال‌هاست كه به‌عنوان مرجعي مناسب، به‌ويژه در بحث خواص سنگ‌هاي مخزن، توسط دانشجويان و مهندسي نفت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لذا در اينجا به ترجمه‌ي بخش‌هاي مرتبط با خواص سنگ اين اثر (ويرايش دوم) پرداخته شده است.

کتابهای مرتبط