مشخصات کتاب

products
قیمت:
۴۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۴۳۰۰۰۰ ريال

حقوق نفت و گاز

پدیدآوران:

شابک:
تعداد صفحات :۶۹۰

سال چاپ:۱۳۹۵


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در فصل اول اين كتاب تشكيل نفت، تركيبات و ناخالصي هاي آن و فرآورده ها و محصولات نفتي توضيح داده شده است. در فصل دوم عمليات بالادستي و پايين دستي به زبان ساده و غيرفني بيان شده و در فصل سوم مفهوم حقوق نفت، قلمرو و ماهيت آن بحث مي شود. در فصل چهارم، پيشينه و سابقه حقوق نفت در ايران به اجمال بررسي گرديده و در فصل پنجم مالكيت بر منابع نفت و گاز بررسي مي شود. در فصل ششم اصل حاكميت دائمي كشورها بر منابع نفت و گاز خود مورد بررسي قرار گرفته و در فصل هفتم حاكميت يك كشور بر درياهاي مجاور بررسي شده، موضع حقوق بين الملل در اين زمينه بحث مي گردد. در فصل هشتم به تفصيل بحث بهره برداري از ميادين مشترك بيان مي شود. در فصل نهم حضور و مشاركت بخش خصوصي در عمليات نفتي و صنعت نفت بيان مي گردد. انواع قراردادهاي نفتي در فصل دهم بررسي شده و فصل يازدهم، دوازدهم و سيزدهم روي قراردادهاي بالادستي تمركز دارد. در فصل چهاردهم نفت و سازمان هاي بين المللي از قبيل اوپك، آژانس بين المللي انرژي، اوپك گازي و امثال آن بررسي شده اند و در فصل پانزدهم ملاحظات زيست محيطي در انجام عمليات نفتي بررسي گرديده و در فصل آخر روش هاي حل و فصل اختلافات نفتي بيان شده است.

کتابهای مرتبط