مشخصات کتاب

products
قیمت:
۲۶۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۶۰۰۰ ريال

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت و مخازن: مهندسی مخازن نفت، اکتشاف، تولید، حفاری، مکانیک ...

ناشر:
آزاده
دسته بندی:

شابک:
تعداد صفحات :۲۹۶

سال چاپ:۱۵/۰۹/۸۲


کتابهای مرتبط