مشخصات كتاب


معرفی به دوستان

يون زدايي از آب و فرآيندهاي شيميايي (با استفاده از رزين هاي تعويض يوني)
موضوع:
فرآيند تبادل يوني
پديدآورنده:
مترجم:نرگس اسماعيلي
مترجم:عبداله فريدني
ناشر:

حاير

270 صفحه - (در1جلد ) - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه
978-600-93476-7-4
تاريخ نشر:1392
قيمت :250000 ريال
قيمت انتشارات ستایش :225000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: