مشخصات كتاب


معرفی به دوستان

مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze
موضوع:
نرم افزار مهندسي نفت
پديدآورنده:
نويسنده:محمد منصورآبادي
نويسنده:طالب اسفندياري
ناشر:

انتشارات ستايش

516 صفحه - (در1جلد ) - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 2000 نسخه
978-600-5184-46-4
تاريخ نشر:1392
قيمت :500000 ريال
قيمت انتشارات ستایش :450000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :
نياز روز افزون جوامع بشري به انرژي باعث شده است كه انسان جهت رفع اين تقاضا تلاش خود را به منظور استفاده صحيح از منابع موجود به كار گيرد. با توجه به اينكه قرن حاضر دوره تحول علمي است اين امر به كمك شيوه هاي نوين تكنولوژي با استفاده از كامپيوتر هر چه دقيق تر امكان پذير است. در اين بين مهندسي و صنعت نفت نيز از اين قاعده مستثني نيست و آشنايي دانشجويان و متخصصان در اين رشته با نرم افزارهاي مرتبط ضروري به نظر مي رسد. اين كتاب در هفت فصل تدوين گرديده كه در فصل اول به طور اجمالي چاه آزمايي مخازن نفت و گاز مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل دوم تا ششم به آموزش گام به گام نرم افزار saphir اختصاص داده شده و در فصل هفتم آموزش نرم افزار topaze آورده شده است.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: