مشخصات كتاب


معرفی به دوستان

ترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)
موضوع:
ترشوندگي
پديدآورنده:
مترجم:بابك مرادي
مترجم:علي خليل نژاد
ناشر:

انتشارات ستايش

200 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 2000 نسخه
978-600-7445-69-3
تاريخ نشر:1395
قيمت :180000 ريال
قيمت انتشارات ستایش :162000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :
در فصل اول اين كتاب موضوعاتي پيرامون ترشوندگي، توسط زاويه تماس و نيروي كشش سطحي و روش‌هاي اندازه‌گيري آزمايشگاهي مطرح مي‌گردد. فصل 2 نگاهي بر پايه‌هاي علمي ترشوندگي دارد، مجموعه‌اي از يافته‌ها در پديده‌هاي فيزيكي و شيميايي كه بر پايه‌ي ترشوندگي قرار دارند. در فصل 3 كتاب، از مباحث خسته‌كننده‌ي علمي به موضوعات جذاب مهندسي، به توليد نفت متمركز مي‌شود. اين فصل طيف وسيعي از موضوعات مهندسي نفت را دربرمي‌گيرد، از جمله چگونگي ارتباط ترشوندگي با زمين‌شناسي مخازن، و .... فصل 4 به پيچيدگي‌هاي فيزيكي و شيميايي، اندازه‌ي حفره‌ها و تفاوت‌هاي ترشوندگي در دو دسته‌ي عمومي سنگ‌ها، ماسه‌سنگ و كربناته مي‌پردازد. مولفان همچنين به بررسي تأثير رسوب آسفالتن روي سنگ بر ترشوندگي پرداخته‌اند. در فصل 5 چند مثال از ميادين نفتي متفاوت سراسر جهان آورده شده، تجربه‌هاي مولفان در پروژه‌هايي كه به عنوان مشاور حضور داشته‌اند مطرح گرديده است. اين مطالعات نظريه‌هاي دقيقي از ترشوندگي را ارائه داده و اهميت ترشوندگي براي رسيدن به مقدار بازيافت نهايي بالاتر را نشان مي‌دهد.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: