مشخصات كتاب


معرفی به دوستان

خودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوش
موضوع:
جوشكاري و بازرسي جوش
پديدآورنده:
مترجم:ابوالفضل متشكر
مترجم:هادي شباني
ناشر:

انتشارات ستايش

224 صفحه - 1/2 جيبي (شوميز) - چاپ 1 - 2000 نسخه
978-900-7445-49-5
تاريخ نشر:1395
قيمت :120000 ريال
قيمت انتشارات ستایش :108000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :
اين كتاب به عنوان راهنماي سريع و آسان براي بازرسي جوش تاليف شده است. كتاب‌هاي¬زيادي وجود دارند كه تمام جوانب جوشكاري را پوشش مي‌دهند؛ اما يافتن كتابي كه به‌طور خاص، الزامات بازرسي جوش را بيان كند مشكل است. در اين كتاب به‌صورت جزيي به عناوين پرداخته نشده، زيرا فرض بر آن بوده كه خواننده قادر خواهد بود كتاب‌هايي را با جزئيات كامل در مورد موضوعات دلخواه خود پيدا كند. آنچه را كه در اين اثر خواهيد يافت درك ابتدايي از موضوعات مختلف مرتبط با جوشكاري و بازرسي جوش است. در بسياري از موارد، عمق دانسته‌ها و اطلاعات موردنياز براي هر موضوع خاص مرتبط با جوشكاري به الزامات و نيازهاي آن صنعت خاص وابسته مي‌باشد. به هر حال در تمام حالات نقش بازرس ارائه تضمين از انجام جوش مطابق با دستورالعمل‌هاي يك كد و آزمايش آنهاست. منظور از مطابقت با كد رعايت تمام الزامات در مورد عيب مشخص شده در كد مي‌باشد. اين اثر به عنوان يك كتاب آموزشي پيش‌دوره‌ي مفيد كه اطلاعات مورد انتظار را پوشش مي‌دهد به حساب آورد.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: