مشخصات كتاب


معرفی به دوستان

مباني مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد ارزيابي و توسعه
موضوع:
مهندسي مخازن زيرزميني
پديدآورنده:
مولف:محسن مسيحي
ناشر:

انتشارات ستايش

180 صفحه - وزيري (شوميز) - 2000 نسخه
978-600-7445-85-3
تاريخ نشر:1397
قيمت :150000 ريال
قيمت انتشارات ستایش :135000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :
روش‌هاي ساده و پايه در مهندسي مخازن براي تخمين ذخائر نفت و گاز و برنامه‌ريزي براي توسعه مناسب اين دخائر از موضوعات مهمي است كه در شناخت بهينه استخراج منابع بسيار موثر است. اين موضوعات بخش اصلي در همه مطالعات مخازن نفت و گاز است. به همين منظور درسي در رشته مهندسي نفت به نام "مباني مهندسي مخازن نفت وگاز" برنامه‌‌ريزي گرديده است كه به اين موضوعات مي‌پردازد. هم چنين موضوعات اين كتاب براي يكي ديگر از دروس تخصصي اين رشته "تخمين و ارزيابي ذخائر" كه در برخي دانشگاه‌ها ارائه مي‌شود قابل استفاده است.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: