مشخصات كتاب


معرفی به دوستان

ازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)
موضوع:
پديدآورنده:
مترجم:رياض خراط
مترجم:فرشاد جعفري
ناشر:

انتشارات ستايش

720 صفحه - (در2جلد ) - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 2000 نسخه
978-600-7445-62-4
تاريخ نشر:1397
قيمت :600000 ريال
قيمت انتشارات ستایش :540000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :
كتاب ازدياد برداشت نفت “Enhanced Oil Recovery” شامل هشت فصل مي‌باشد. كه در جلد دوم، فصول پنجم تا هشتم ترجمه شده است. فصل اول مقدمه‌اي بر انواع فرآيندهاي ازدياد برداشت نفت و توضيح كلي در خصوص اين روش‌ها ارائه مي‌كند. فصل دوم محاسبات جابه‌جايي ميكروسكوپيك و فصل سوم مربوط به سيستم‌هاي جابه‌جايي خطي مي‌باشد. در فصل چهارم، محاسبات جابه‌جايي ماكروسكوپيك ارائه مي‌شود. فصل‌هاي پنجم و ششم به ترتيب فرآيندهاي كنترل پويايي و فرآيندهاي جابه‌جايي امتزاجي شرح داده شده‌اند. فصل هفتم شامل سيل‌زني شيميايي است. فصل آخر نيز فرآيند‌هاي بازيافت گرمايي توصيف مي‌كند.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: