مشخصات كتاب


معرفی به دوستان

مهندسي عايق و فشار قوي
موضوع:
عايق ها و فشار قوي
پديدآورنده:
ترجمه و تاليف:موسي الرضا فرامرزي پلنگر
ترجمه و تاليف:سيدمهيار معصومي اميري
ناشر:

حاير

255 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه
978-600-7209-56-1
تاريخ نشر:1397
قيمت :350000 ريال
قيمت انتشارات ستایش :315000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :
مترجمان با ترجمه كتابي تحت عنوان مهندسي فشار قوي (High Voltage Engineering) تأليف پروفسور "وادهوا" (C.L. WADHWA) به بررسي حوزه مطالعاتي پراهميت شبكه قدرت پرداخته‌اند. همچنين در جهت تكميل مطالعه اين حوزه، در فصل نهم كتاب به بررسي مدل¬سازي الكتريكي و رياضي شكست الكتريكي در مقره¬¬ها تحت شرايط آلودگي پرداخته‌ شده است. در اين فصل تأليفي، پارامتر¬هاي مدار معادل الكتريكي استخراج و مدل رياضي پارامتر¬هاي بحراني مقره آلوده تعيين گرديده است. در ادامه با استفاده از مدل¬هاي رياضي ارائه شده پيشين و نتايج تجربي، پاسخ مدل ارائه شده با نتايج قبل مقايسه شده است.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: