مشخصات كتاب


معرفی به دوستان

كاربرد زمين آمار در مدلسازي و توصيف مخازن
موضوع:
مخزن هاي هيدروكربني-الگوهاي رياضي-روش هاي آماري
پديدآورنده:
مولف:سيدرضا مهرنيا
مولف:علي جلوه گر فيلبند
ناشر:

انتشارات ستايش

286 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1100 نسخه
978-600-7445-88-4
تاريخ نشر:1398
قيمت :380000 ريال
قيمت انتشارات ستایش :342000 ريال
گزيده متن كتاب

چکيده :
اين كتاب در قالب گردآوري و تدوين موضوعات مرتبط با مدلسازي و توصيف مخازن هيدروكربوري، تلاش نموده تا با بهره گيري از منابع علمي معتبر و تكنيك هاي به روز شده، سازوكار توصيف و تخمين پارامترهاي مخزن را به روش زمين آماري فراهم نمايد. اين اثر شامل ده فصل است. طي فصل هاي اول تا پنجم، مباني آمار و زمين آمار با تاكيد بر روش ها و نتايج مدلسازي در مخازن نفت و گاز معرفي شده اند. در ادامه گفتارهاي تخصصي جريان سيال، ارتقاء مقياس و تطابق مدلهاي زمين آماري با يافته هاي ديناميكي به تفصيل بررسي گرديده اند. علاوه بر طرح موضوعات نظري، مطالعات موردي متعدد در قالب تمرينات فصل نهم ارائه و پاسخگويي به آنها به شيوه مصور و گام به گام انجام شده است. در خاتمه نيز،برخي از نتايج موردنظر كتاب، طي مباحث اختصاري فصل دهم، جمع بندي و تقديم حضور مخاطبان شده است.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: