ليست كتاب با موضوع آلياژها - فرسودگي
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
انتخاب مواد برای حداقل کردن خو ...
  • ارکان دانش

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰

مکانیزم های تخریب آلیاژهای مهن ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۵۰۰۰۰ ۲۳۷۵۰۰