ليست كتاب با موضوع چاه هاي نفت - آزمايش
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
اصول چاه نگاری (چاه پیمایی و ن ...
  • موسسه ‌انتشارات ‌ستایش

۶۷۰۰۰۰ ۶۰۳۰۰۰

تحلیل نوین چاه آزمایی
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

چاه آزمایی پیشرفته
  • انتشارات ستایش

۹۰۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰

چاه آزمایی کاربردی
  • انتشارات ستایش

۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰

مبانی چاه آزمایی با رویکردی بر ...
  • انتشارات ستایش

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Saphir & ...
  • ستایش

۱۳۰۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰