ليست كتاب با موضوع مديريت طرح ها - رهبري
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
رهبری پروژه محور
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰

رهیافت های مدیریت پروژه
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰

زندگی در سایه تفکر بستر سازی ب ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰