ليست كتاب هاي محمدكمال قاسم‌العسكري
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
اصول چاه نگاری و ارزیابی سازند ...
  • انتشارات ستایش

۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰

اصول ژئوفیزیک مخازن
  • آییژ

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰

اصول مهندسی بهره برداری (طارق ...
  • انتشارات ستایش

۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰

تحلیل نمودارهای تولید
  • عابد

۷۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰