قوانین و مقرررات سایت

قوانین و مقررات ثبت سفارش در سایت انتشارات ستایش:

 

1-  تمامی کتب ارائه‌شده توسط سایت انتشارات ستایش پس از انجام مراتب سفارش و اتمام مراحل پرداخت پیگیری و ارسال خواهد شد.

2- به سفارشات از شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری رسیدگی می‌شود و مدت 1 تا 2 روز کاری تهیه و سپس بسته به نوع سفارش مشتری (پیشتاز/سفارشی) فرستاده می‌شود. در صورتی که برای تهیه کتاب عجله دارید می‌توانید با تلفن‌های دفتر انتشارات تماس بگیرید.

3- مسئولیت کلیه مرسوله‌های پستی پس از تحویل به پست برعهده آن اداره می‌باشد و انتشارات ستایش می‌تواند کد رهگیری پست را در اختیار مشتریان قرار دهد.

4- در صورت اشتباه بودن آدرس و برگرداندن مرسوله توسط اداره پست، مشتری می‌بایست هزینه‌ی ارسال مجدد را پرداخت نماید.

5- انتشارات ستایش قیمت کتاب‌های ناشران همکار را برحسب قیمت اعلام شده توسط آن ناشر بروزرسانی می‌کند و در صورت کاهش یا افزایش قیمت مراتب متعاقباً به مشتری اعلام می‌گردد.

6- در صورت چاپ تمام بودن کتاب، وجه عیناً به حساب مشتری برگردانده می‌شود.

7- کدپستی و آدرس بایستی دقیق و کامل درج گردد و در صورت اشتباه بودن مسئولیت آن برعهده مشتری است و ارسال دوباره شامل پرداخت مجدد هزینه ارسال می‌باشد.

8- سایت انتشارات ستایش کتاب‌های دست دوم ارائه نمی‌‌کند.