کتابهای جدید

مشاهده کلیه کتابها

هندسه طلایی طبیعت (علوم زمین)

 • انتشارات ستايش

كتاب حاضر يك اثر پژوهشي با معيارهاي زمين رياضي است كه با هدف تحليل مخاطرات طبيعي و شناسايي مناطق اميدبخش معدني تدوين شده است. اين اثر شامل چهار بخش است و هر بخش، داراي فصل‌بندي متناسب با مفاهيم نظري و كاربردي است. در بخش اول، تاريخ مشاهير هندسه با تأكيد بر روش‌هاي طلايي بررسي و نقش دانشمندان ايراني در تحقق اين مهم ذكر گرديده است. در بخش دوم كتاب، اصول هندسه طلايي با استفاده از روش‌هاي اقليدسي و ضوابط فركتالي تبيين شده‌اند. در بخش سوم، انواع مدل‌هاي هندسي و مراحل دستيابي به آنها بررسي گرديده‌اند. بخش چهارم كتاب، به مطالعه موردي مخاطرات طبيعي و ذخاير معدني ايران مي‌پردازد و مشخصاً با استناد بر مقالات، كتب و طرح‌هاي پژوهشي نويسنده، گردآوري شده است. در انتهاي كتاب، فهرست منابع شامل كتب، مقالات، گزارشات علمي و پايگاه داده‌هاي مكاني به ترتيب حروف الفبا و به تفكيك منابع فارسي و انگليسي معرفي شده‌اند.

۷۲۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ریال

اهمیت تصفیه و آنالیز آب

 • انتشارات ستايش

كيفيت آب موردنياز براي مصارف خاص، به ندرت با ويژگي‏هاي طبيعي آب مطابقت دارد و كمبود آب سالم و تميز دغدغه بشر است. لذا تأمين آب سالم و بهداشتي براي كاربرد‏هاي مختلف، به‌ويژه آب شرب، از مهمترين مسائل جامعه است. مجموعه عملياتي كه به‌منظور آماده‌كردن آب براي مصارف موردنظر اجرا مي‏شود را تصفيه آب مي‏نامند. مهمترين هدف تصفيه آب شرب، به طوري‌كه مصرف آن براي انسان بي‌خطر باشد، بهبود آب از نظر رنگ، بو، مزه و كدر بودن در حد موردقبول استانداردهاي مربوطه است. در تهيّه و تدوين اين كتاب سعي شده، تا حذف مواد يوني از آب جهت تأمين نياز صنعت، حذف ناخالصي‏ها، آب‏هاي مورد استفاده در صنعت داروسازي، روش‌هاي آناليز داروها در آب‏ها، كاربرد زيست‌سنج‏ها و حسگرهاي زيستي براي آناليز داروها و انواع روش‏هاي تصفيه مورد بررسي قرار گيرد.

۳۶۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰ ریال

کتابهای جدید مهندسي نفت

مشاهده کلیه کتابها
هندسه طلایی طبیعت (علوم زمین)
 • نويسنده: سيدرضا مهرنيا

۷۲۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ریال

اهمیت تصفیه و آنالیز آب
 • نويسنده: نرگس اسماعيلي

۳۶۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰ ریال

کنترل فوران چاه (براساس استاندارد IWCF) - چاپ رنگی
 • مولف: صادق صفارزاده حسيني

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال

آنزیم شناسی خاک Soil Enzymology
 • مترجم: محبوبه،مظهري،

۸۸۰۰۰۰ ۷۹۲۰۰۰ ریال

مهندسی حفاری و ساختار چاه (Well Engineering & Construction) (حسین ربیعا)
 • مترجم: عرفان حسيني

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲۷۵۰۰۰ ریال

تکنولوژی حفاری
 • مولف: محمدجواد درويش‌نژاد

۱۰۸۰۰۰۰ ۹۷۲۰۰۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت: بخش عددی
 • مولف: محمد محمدي خاناپشتاني

۵۷۰۰۰۰ ۵۱۳۰۰۰ ریال

کنترل آبدهی در مخازن هیدروکربوری با رویکرد مخروطی شدن آب
 • مولف: محمد پروازدواني

۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ریال

خواص سیالات مخازن هیدروکربوری (PVT مک کین) - چاپ جدید
 • مترجم: مهدي اميري

۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ ریال

چاه آزمایی پیشرفته
 • مترجم: قاسم زرگر

۹۰۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰ ریال

اصول چاه نگاری و ارزیابی سازند در چاه های نفت و گاز
 • مترجم: محمدكمال قاسم‌العسكري

۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ریال

کتابهای جدید افست

مشاهده کلیه کتابهای جدید افست
Reservoir Engineering Handbook - Fifth Edition
 • نويسنده: Tarek Ahmed

۵۵۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰ ریال

PETROLEUM RESERVOIR ENGINEERING - Physical Properties
 • نويسنده: JAMES W.AMYX

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

APPLIED PETROLEUM RESERVOIR ENGINEERING - CRAFT & HAWKINS - Third Edition
 • نويسنده: Ronald E.Terry

۱۶۵۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰۰ ریال

PETROLEUM PRODUCTION SYSTEMS - Second Edition
 • نويسنده: Michel J. Economides

۲۱۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال

Drilling Engineering
 • نويسنده: J.J Azar

۱۶۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰ ریال

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید