ليست كتاب هاي سيد حامد حاجي سيدي
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
اصول چاه آزمایی (ویرایش جدید)
  • انتشارات ستایش

۴۸۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰

اصول چاه نگاری (چاه پیمایی و ن ...
  • موسسه ‌انتشارات ‌ستایش

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰

اصول چاه نگاری (چاه پیمایی و ن ...
  • انتشارات ستایش

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰

خواص سنگ مخازن هیدروکربوری
  • انتشارات ستایش

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰