ليست كتاب هاي اشكان اكبري برازجاني
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
اسیدکاری در چاه های میادین نفت ...
  • انتشارات ستایش

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰

طرح تکمیل چاه با قاب (WELL COM ...
  • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰