ليست كتاب هاي قاسم زرگر
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
چاه آزمایی جان لی
  • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰

روش‌های ازدیاد برداشت نفت‌سنگی ...
  • انتشارات ستایش

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰

زمین آمار کاربردی در توصیف مخا ...
  • انتشارات ستایش

۴۱۰۰۰۰۰ ۳۶۹۰۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrel با ...
  • انتشارات ستایش

۱۷۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrell ( ...
  • انتشارات ستایش

۱۷۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰