ليست كتاب هاي قاسم زرگر
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
چاه آزمایی (برداروت)
  • انتشارات ستایش

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

چاه آزمایی جان لی
  • انتشارات ستایش

۹۵۰۰۰۰ ۸۵۵۰۰۰

چاه آزمایی پیشرفته
  • انتشارات ستایش

۱۳۰۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰

روش‌های ازدیاد برداشت نفت‌سنگی ...
  • انتشارات ستایش

۸۸۰۰۰۰ ۷۹۲۰۰۰

زمین آمار کاربردی در توصیف مخا ...
  • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrell ( ...
  • انتشارات ستایش

۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰