ليست كتاب هاي قاسم زرگر
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
چاه آزمایی (برداروت)
  • انتشارات ستایش

۴۶۰۰۰۰ ۴۱۴۰۰۰

مرجع آموزش نرم افزار Petrel ب ...
  • انتشارات ستایش

۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰

چاه آزمایی جان لی
  • انتشارات ستایش

۶۲۰۰۰۰ ۵۵۸۰۰۰

چاه آزمایی پیشرفته
  • انتشارات ستایش

۹۰۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰

روش‌های ازدیاد برداشت نفت‌سنگی ...
  • انتشارات ستایش

۷۲۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰

زمین آمار کاربردی در توصیف مخا ...
  • انتشارات ستایش

۸۵۰۰۰۰ ۷۶۵۰۰۰