ليست كتاب هاي جمشيد مقدسي
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
آزمایشگاه مهندسی حفاری
  • انتشارات ستایش

۳۹۰۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰

کاهنده های سرچاهی و معادله های ...
  • انتشارات ستایش

۲۲۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰

مبانی تکمیل چاه
  • انتشارات ستایش

۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰

مرجع کامل مهندسی مخازن نفت و گ ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۳۰۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰