ليست كتاب هاي غلامرضا اصيلي
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
رهبری پروژه محور
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰

زندگی در سایه تفکر بستر سازی ب ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

کارکردهای نوین مدیریت سرمایه ا ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

مدیریت منابع انسانی در سازمان ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰