ليست كتاب هاي عباس خاكسار منشاد
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
اصول مهندسی مخزن (2)
  • انتشارات ستایش

۳۶۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰

کاربرد مکانیک سنگ در مهندسی نف ...
  • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

کنترل فوران چاه های نفت و گاز
  • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰

مرجع آموزش تصویری نرم افزار Dr ...
  • انتشارات ستایش

۴۴۰۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰

مغزه گیری (مبانی مغزه گیری در ...
  • انتشارات ستایش

۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰

مهندسی بهره برداری مخازن هیدرو ...
  • انتشارات ستایش

۷۲۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰