ليست كتاب هاي عباس خاكسار منشاد
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
اصول مهندسی مخزن (2)
  • انتشارات ستایش

۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰

کاربرد مکانیک سنگ در مهندسی نف ...
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

کنترل فوران چاه های نفت و گاز
  • انتشارات ستایش

۲۸۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰

مرجع آموزش تصویری نرم افزار Dr ...
  • انتشارات ستایش

۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰

مغزه گیری (مبانی مغزه گیری در ...
  • انتشارات ستایش

۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰

مهندسی بهره برداری مخازن هیدرو ...
  • انتشارات ستایش

۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰