ليست كتاب هاي كاوه عباسي كللي
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
آزمایشگاه مهندسی حفاری
  • انتشارات ستایش

۳۹۰۰۰۰ ۳۵۱۰۰۰

تخمین مخازن در چاه های اکتشافی
  • انتشارات ستایش

۳۶۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰

مبانی تکمیل چاه
  • انتشارات ستایش

۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰