ليست كتاب هاي بهرام حبيب نيا
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
توصیف چینه نگاری مخزن کتاب مر ...
  • انتشارات ستایش

۶۵۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰

زمین شناسی فیزیکی (عمومی) با C ...
  • انتشارات ستایش

۹۹۰۰۰۰ ۸۹۱۰۰۰

طراحی شکاف هیدرولیکی
  • انتشارات ستایش

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰

کاربرد مکانیک سنگ در مهندسی نف ...
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰