ليست كتاب هاي محمدجواد سربازحسيني
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
بهینه سازی حفاری
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت ا ...

۲۱۰۰۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰

حفاری انحرافی پیشرفته
  • انتشارات ستایش

۳۸۰۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰۰

مهندسی سیال حفاری (Drilling Fl ...
  • کتاب آوا

۳۲۰۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰۰

مهندسی مته های حفاری
  • انتشارات ستایش

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰