ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۳)
صفحه ۱ از ۱
کانی ها و سنگ های صنعتی (دوره ...
 • آلای اندیشه

۸۶۰۰۰۰ ۸۱۷۰۰۰

اصول فیزیکی تحلیل حوضه ی رسوبی
 • آلای اندیشه

۲۶۰۰۰۰ ۲۴۷۰۰۰

اصول مدلسازی سامانه های حوضه و ...
 • آلای اندیشه

۲۷۰۰۰۰ ۲۵۶۵۰۰

اقتصاد نظری و کاربردی نفت
 • پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت ...

۲۵۰۰۰۰ ۲۳۷۵۰۰

حقوق نفت و گاز
 • نشر میزان

۴۳۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰

شبیه سازی پیشرفته ی مخزن نفت
 • آلای اندیشه

۱۸۰۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰

شبیه سازی کاربردی اساسی مخزن ( ...
 • آلای اندیشه

۴۹۵۰۰۰ ۴۷۰۲۵۰

شیمی فرآیندهای پتروشیمی
 • نشر پژوهشی نوآوران شریف

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

فرهنگ واژگان نفت و گاز (دوره چ ...
 • آفتاب اندیشه

۱۱۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰

مخازن از سفارش تا نصب براساس ا ...
 • بهتا پژوهش

۲۵۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰

مدل سازی رقومی زمین (اصول و رو ...
 • ماه حرا

۱۸۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰

معدنکاری زیستی
 • آلای اندیشه

۱۶۵۰۰۰ ۱۵۶۷۵۰