ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۸)
صفحه ۱ از ۲
اجزای مهندسی عمران
  • حایر

۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰

الکس فرگوسن اتوبیوگرافی منترجم ...
  • ماهواره

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

درون مغز استیو
  • حایر

۹۶۰۰۰ ۸۶۴۰۰

رهبری پروژه محور
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰

رهیافت های مدیریت پروژه
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰

زندگی در سایه تفکر بستر سازی ب ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

کارکردهای نوین مدیریت سرمایه ا ...
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

مرجع آموزش برنامه‌نویسی به زبا ...
  • انتشارات ستایش

۴۶۰۰۰۰ ۴۱۴۰۰۰

مرجع آموزش کاربردی Google Sket ...
  • حایر

۱۶۵۰۰۰ ۱۴۸۵۰۰