ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۶)
صفحه ۱ از ۱
اجزای مهندسی عمران
 • حایر

۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰

الکس فرگوسن اتوبیوگرافی منترجم ...
 • ماهواره

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰

بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی فرا ...
 • ستایش

۲۸۶۰۰۰۰ ۲۲۸۸۰۰۰

درون مغز استیو
 • حایر

۱۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰

رهبری پروژه محور
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰

رهیافت های مدیریت پروژه
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰

زندگی در سایه تفکر بستر سازی ب ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰

سیستم های کنترل خطی (کتاب مرجع ...
 • حایر

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰

کارکردهای نوین مدیریت سرمایه ا ...
 • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

مدارهای الکتریکی جریان متناوب
 • حایر

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰

مرجع آموزش برنامه‌نویسی به زبا ...
 • انتشارات ستایش

۴۶۰۰۰۰ ۴۱۴۰۰۰

مرجع آموزش کاربردی Google Sket ...
 • حایر

۱۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰