ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
APPLIED PETROLEUM RESERVOIR EN ...

۶۵۰۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰۰

Drilling Engineering

۴۶۰۰۰۰۰ ۴۱۴۰۰۰۰

PETROLEUM PRODUCTION SYSTEMS S ...

۵۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰

PETROLEUM RESERVOIR ENGINEERIN ...

۶۸۰۰۰۰۰ ۶۱۲۰۰۰۰

Reservoir engineering handbook
  • انتشارات ستایش

۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰

Reservoir Engineering Handbook ...
  • ستایش

۱۵۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰

WELL COMPLETION DESIGNvolume f ...
  • انتشارات ستایش

۶۳۰۰۰۰۰ ۵۶۷۰۰۰۰