ليست كتاب هاي انتشارات كتاب آوا
تعداد يافت شده (۱۱)
صفحه ۱ از ۱
آموزش گام به گام نرم‌افزارهای ...
 • کتاب آوا

۱۶۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰

اصول چاه‌آزمایی در مخازن نفت و ...
 • کتاب آوا

۱۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰

اصول چاه‌آزمایی در مخازن نفت و ...
 • کتاب آوا

۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰

اصول و محاسبات مهندسی پالایش
 • راه نوین

۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰

اصول و محاسبات مهندسی پالایش
 • راه نوین

۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰

تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی گا ...
 • کتاب آوا

۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰

چاه پیمایی (نمودارگیری از چاه)
 • کتاب آوا

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰

خواص سنگ‌های مخازن نفت و گاز
 • راه نوین

۷۷۰۰۰ ۷۷۰۰۰

خواص سنگ‌های مخازن نفت و گاز
 • راه نوین

۶۷۰۰۰ ۶۷۰۰۰

راهنمای جامع مهندسی نفت: زمین‌ ...
 • کتاب آوا

۱۲۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰

مهندسی سیال حفاری (Drilling Fl ...
 • کتاب آوا

۳۲۰۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰۰