ليست كتاب هاي انتشارات انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
آموزش کاربردی نرم افزار Log Pl ...
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت م ...

۳۲۰۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰۰

اصول و روش های آنالیز رخساره ه ...
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت م ...

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰

شبیه سازی مخزن با استفاده از ن ...
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت م ...

۲۴۵۰۰۰۰ ۲۲۰۵۰۰۰

مرجع آموزش کاربردی نرم افزار P ...
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت م ...

۳۴۰۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰۰