ليست كتاب با موضوع حفاري
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
Drilling Engineering

۱۶۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰

اصول مهندسی حفاری (تجدید چاپ)
  • انتشارات ستایش

۱۲۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰

بررسی روشهای حفاری دریایی و ان ...
  • روان‌شناسی و هنر

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰

تکنولوژی حفاری
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۴۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰

سیمان حفاری و عملیات سیمان‌کار ...
  • روان‌شناسی و هنر

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

مهندسی حفاری در میادین نفتی (1 ...
  • انتشارات ستایش

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰