ليست كتاب با موضوع مهندسي مخازن زيرزميني - آزمونها و تمرينها (عالي)
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
تشریح مسائل فشار، حجم، دما و ر ...
  • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰

تشریح مسائل کتاب جامع مهندسی م ...
  • انتشارات ستایش

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰

مهندسی نفت و مخازن ویژه گروه ف ...
  • علوی فرهیخته

۱۲۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰