ليست كتاب با موضوع چاههاي نفت - حفاري
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
اصول مهندسی و عملیات کنترل فور ...
  • ما دوتا

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰

بررسی روشهای حفاری دریایی و ان ...
  • روان‌شناسی و هنر

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰

تجهیزات دکل حفاری
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

تکنولوژی حفاری
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۴۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰

حفاری در سازندهای شیلی
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰

سیمان حفاری و عملیات سیمان‌کار ...
  • روان‌شناسی و هنر

۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

مسافران اعماق زمین
  • لاجورد

۹۰۰۰ ۹۰۰۰

مهندسی حفاری
  • کنکاش

۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰

مهندسی حفاری کاربردی
  • مشتاق دانش

۱۳۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰