ليست كتاب با موضوع مخزن هاي هيدروكربوري
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
پتروفیزیک (Crain Petrophysical ...
  • انتشارات ستایش

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰

خواص سنگ و جریان سیال در مخازن ...
  • انتشارات ستایش

۲۸۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰

کنترل آبدهی در مخازن هیدروکربو ...
  • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰