ليست كتاب با موضوع چاه هاي نفت - فوران
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
کنترل فوران چاه (براساس استاند ...
  • انتشارات ستایش

۴۲۰۰۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰۰

کنترل فوران چاه های نفت و گاز
  • انتشارات ستایش

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰

مدیریت بحران در فوران چاه های ...
  • انتشارات ستایش

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰

مرجع کنترل فوران چاه (سطحی و ز ...
  • انتشارات ستایش

۷۲۰۰۰۰۰ ۵۷۶۰۰۰۰