ليست كتاب با موضوع چاه هاي نفت - سيال
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
سیالات حفاری زمین گرمایی
  • انتشارات ستایش

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰

مهندسی سیال حفاری (Drilling Fl ...
  • کتاب آوا

۳۲۰۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰۰