ليست كتاب با موضوع ازدياد برداشت نفت
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
ازدیاد برداشت نفت جلد اول (ترج ...
  • انتشارات ستایش

۱۳۰۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰

اصول کاربردی نانومواد در ازدیا ...
  • انتشارات ستایش

۴۲۰۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰

روش های ازدیاد برداشت نفت
  • انتشارات ستایش

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰

روش‌های ازدیاد برداشت نفت‌سنگی ...
  • انتشارات ستایش

۸۸۰۰۰۰ ۷۹۲۰۰۰