فهرست کلیه کتابهای مهندسی نفت

کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت: ...
 • مولف: محمد محمدی خاناپشتانی

۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار OpendTect (آما ...
 • مولف: علیرضا غضنفری بروجنی

۴۲۰۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰ ریال

اصول رخساره های الکتریکی acies ...
 • مترجم: علی اکبر رحیمی بهار

۳۸۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰ ریال

کنترل آبدهی در مخازن هیدروکربو ...
 • مولف: محمد پروازدوانی

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰ ریال

خواص سیالات مخازن هیدروکربوری ...
 • مترجم: مهدی امیری

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ریال

چاه آزمایی پیشرفته
 • مترجم: قاسم زرگر

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ریال

تشریح مسائل مقدمه ای بر مهندسی ...
 • مولف: حامد نامدار

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ریال

اصول چاه نگاری و ارزیابی سازند ...
 • مترجم: محمدکمال قاسم‌العسکری

۳۸۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰ ریال

کاربرد زمین آمار در مدلسازی و ...
 • مولف: سیدرضا مهرنیا

۳۸۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰ ریال

کتاب جامع خوردگی در صنایع نفت ...
 • مولف: علیرضا امیری

۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ریال

جستاری در شرکت های اکتشاف و تو ...
 • نویسنده: علی کلاه دوز

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال

مفاهیم مخازن شیل گازی
 • ترجمه و تالیف: محمد اصلاحاتی

۳۳۰۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰ ریال

متان لایه زغال سنگ (CBM):از اک ...
 • مترجم: علی شکاری فرد

۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ریال

مبانی تکمیل چاه
 • باهمکاری: جمشید مقدسی

۱۳۵۰۰۰ ۱۲۱۵۰۰ ریال

حقوق نفت و گاز
 • مولف: عبدالحسین شیروی

۴۳۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ریال