فهرست کلیه کتابهای مهندسی نفت

سیستم های الکترومکانیکی در صنع ...
 • نویسنده: محمد رحیمی حقیقی

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰ ریال

روش های ازدیاد برداشت نفت
 • نویسنده: سعید عطائی کشکولی

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰ ریال

اصول کاربردی نانومواد در ازدیا ...
 • نویسنده: احسان جعفربیگی

۴۲۰۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰ ریال

هندسه طلایی طبیعت (علوم زمین)
 • نویسنده: سیدرضا مهرنیا

۷۲۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ریال

اهمیت تصفیه و آنالیز آب
 • نویسنده: نرگس اسماعیلی

۵۲۰۰۰۰ ۴۶۸۰۰۰ ریال

فناوری نانو در صنایع نفت و گاز ...
 • نویسنده: صادق رجبی

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰ ریال

کنترل فوران چاه (براساس استاند ...
 • مولف: صادق صفارزاده حسینی

۱۸۰۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار Dionisos (با ر ...
 • مولف: مصطفی جاوید

۵۱۰۰۰۰ ۴۵۹۰۰۰ ریال

آنزیم شناسی خاک Soil Enzymolog ...
 • مترجم: محبوبه،مظهری،

۱۰۸۰۰۰۰ ۹۷۲۰۰۰ ریال

مهندسی حفاری و ساختار چاه (We ...
 • مترجم: عرفان حسینی

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲۷۵۰۰۰ ریال

تکنولوژی حفاری
 • مولف: محمدجواد درویش‌نژاد

۱۱۴۰۰۰۰ ۱۰۲۶۰۰۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت: ...
 • مولف: محمد محمدی خاناپشتانی

۵۷۰۰۰۰ ۵۱۳۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار OpendTect (آما ...
 • مولف: علیرضا غضنفری بروجنی

۸۲۰۰۰۰ ۷۳۸۰۰۰ ریال

اصول رخساره های الکتریکی acies ...
 • مترجم: علی اکبر رحیمی بهار

۷۳۰۰۰۰ ۶۵۷۰۰۰ ریال

کنترل آبدهی در مخازن هیدروکربو ...
 • مولف: محمد پروازدوانی

۴۴۰۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰ ریال

خواص سیالات مخازن هیدروکربوری ...
 • مترجم: مهدی امیری

۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ ریال