فهرست کلیه کتابهای مهندسی نفت

فناوری نانو در صنایع نفت و گاز ...
 • نویسنده: صادق رجبی

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰ ریال

کنترل فوران چاه (براساس استاند ...
 • مولف: صادق صفارزاده حسینی

۹۹۰۰۰۰ ۸۹۱۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار Dionisos (با ر ...
 • مولف: مصطفی جاوید

۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ریال

آنزیم شناسی خاک Soil Enzymolog ...
 • مترجم: محبوبه،مظهری،

۷۵۰۰۰۰ ۶۷۵۰۰۰ ریال

مهندسی حفاری و ساختار چاه (We ...
 • مترجم: عرفان حسینی

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲۷۵۰۰۰ ریال

تکنولوژی حفاری
 • مولف: محمدجواد درویش‌نژاد

۸۲۰۰۰۰ ۷۳۸۰۰۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت: ...
 • مولف: محمد محمدی خاناپشتانی

۴۷۰۰۰۰ ۴۲۳۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار OpendTect (آما ...
 • مولف: علیرضا غضنفری بروجنی

۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰ ریال

اصول رخساره های الکتریکی acies ...
 • مترجم: علی اکبر رحیمی بهار

۴۸۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰ ریال

کنترل آبدهی در مخازن هیدروکربو ...
 • مولف: محمد پروازدوانی

۳۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ریال

خواص سیالات مخازن هیدروکربوری ...
 • مترجم: مهدی امیری

۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ ریال

چاه آزمایی پیشرفته
 • مترجم: قاسم زرگر

۹۰۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰ ریال

تشریح مسائل مقدمه ای بر مهندسی ...
 • مولف: حامد نامدار

۲۸۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ریال

اصول چاه نگاری و ارزیابی سازند ...
 • مترجم: محمدکمال قاسم‌العسکری

۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ریال

کاربرد زمین آمار در مدلسازی و ...
 • مولف: سیدرضا مهرنیا

۴۸۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰ ریال

کتاب جامع خوردگی در صنایع نفت ...
 • مولف: علیرضا امیری

۸۵۰۰۰۰ ۷۶۵۰۰۰ ریال