فهرست کلیه کتابهای مهندسی نفت

آزمایشگاه، مدل سازی و تعیین مش ...
 • نویسنده: دکتر کاوه عباسی کللی

۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ریال

اصول کاربردی تکنولوژی غشایی در ...
 • نویسنده: کاوه عباسی کللی

۱۳۰۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰ ریال

آشنایی با صنعت نفت و اوپک
 • مترجم: کاوه عباسی

۳۷۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰ ریال

مهندسی سیال حفاری (Drilling Fl ...
 • مولف: محمدجواد سربازحسینی

۳۲۰۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰۰ ریال

پیشتازان عملیات حفاری دریایی ( ...
 • مترجم: سعید عطائی کشکولی

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال

مرجع مهندسی مته های حفاری (به ...
 • مولف: کاوه ابراهیم زاده

۲۲۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول جریان سیالات چندفازی در م ...
 • مترجم: عباس خاکسار منشاد

۲۳۰۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰۰ ریال

روش های بازسازی خاک و آب های ز ...
 • گردآورنده: محبوبه مظهری

۴۵۰۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰۰ ریال

مرجع کنترل فوران چاه (سطحی و ز ...
 • مولف: صادق صفارزاده حسینی

۷۲۰۰۰۰۰ ۵۷۶۰۰۰۰ ریال

زمین شناسی نفت ایران
 • مولف: عبدالمنان اونق

۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Petrell ( ...
 • مولف: قاسم زرگر

۱۷۰۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰۰ ریال

آموزش کاربردی و صنعتی ارزیابی ...
 • مولف: عبدالمنان اونق

۱۸۰۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰ ریال

سیستم های الکترومکانیکی در صنع ...
 • نویسنده: محمد رحیمی حقیقی

۳۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال

روش های ازدیاد برداشت نفت
 • نویسنده: سعید عطائی کشکولی

۱۶۰۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰ ریال

اصول کاربردی نانومواد در ازدیا ...
 • نویسنده: احسان جعفربیگی

۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال

هندسه طلایی طبیعت (علوم زمین)
 • نویسنده: سیدرضا مهرنیا

۲۲۰۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰ ریال