فهرست کلیه کتابهای مهندسی نفت

پیشتازان عملیات حفاری دریایی ( ...
 • مترجم: سعید عطائی کشکولی

۸۸۰۰۰۰ ۷۹۲۰۰۰ ریال

مرجع مهندسی مته های حفاری (به ...
 • مولف: کاوه ابراهیم زاده

۲۲۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول جریان سیالات چندفازی در م ...
 • مترجم: عباس خاکسار منشاد

۹۳۰۰۰۰ ۸۳۷۰۰۰ ریال

روش های بازسازی خاک و آب های ز ...
 • گردآورنده: محبوبه مظهری

۳۲۰۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰۰ ریال

مرجع کنترل فوران چاه (سطحی و ز ...
 • مولف: صادق صفارزاده حسینی

۴۲۰۰۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰۰ ریال

زمین شناسی نفت ایران
 • مولف: عبدالمنان اونق

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰ ریال

مرجع آموزش نرم افزار Petrell ( ...
 • مولف: قاسم زرگر

۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ریال

آموزش کاربردی و صنعتی ارزیابی ...
 • مولف: عبدالمنان اونق

۷۲۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ریال

سیستم های الکترومکانیکی در صنع ...
 • نویسنده: محمد رحیمی حقیقی

۹۸۰۰۰۰ ۸۸۲۰۰۰ ریال

روش های ازدیاد برداشت نفت
 • نویسنده: سعید عطائی کشکولی

۷۶۰۰۰۰ ۶۸۴۰۰۰ ریال

اصول کاربردی نانومواد در ازدیا ...
 • نویسنده: احسان جعفربیگی

۴۲۰۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰ ریال

هندسه طلایی طبیعت (علوم زمین)
 • نویسنده: سیدرضا مهرنیا

۷۲۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰ ریال

اهمیت تصفیه و آنالیز آب
 • نویسنده: نرگس اسماعیلی

۵۲۰۰۰۰ ۴۶۸۰۰۰ ریال

فناوری نانو در صنایع نفت و گاز ...
 • نویسنده: صادق رجبی

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰ ریال

کنترل فوران چاه (براساس استاند ...
 • مولف: صادق صفارزاده حسینی

۲۴۰۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰ ریال

آموزش نرم افزار Dionisos (با ر ...
 • مولف: مصطفی جاوید

۵۱۰۰۰۰ ۴۵۹۰۰۰ ریال